Alternatywa dla metody memoriałowej  – o metodzie kasowej

Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Kluczowe informacje na temat metody kasowej. Przekonaj się!

Przedsiębiorcy najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. W takim wypadku fiskus nie nie rozpatruje czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po wpływie płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane towary czy też wykonane usługi. Gdy to zdarza się cyklicznie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i finalnie dostać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył wraz z podatkiem 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Z uwagi na przytoczony powyżej limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeżeli więc sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne sygnowanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do regularnego monitorowania otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nieraz odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem dokładnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Z kolei już przy kilkuset dokumentach pilnowanie przelewów wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje redukcję prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]