Co warto o wiedzieć o systemie bankowym SWIFT?

Co warto o wiedzieć o systemie bankowym SWIFT?

System bankowy SWIFT - poszerz swoją wiedzę!

Mimo, że de facto na co dzień korzystamy z przelewów bankowych, dużo osób pierwszy raz dowiedziało się o istnieniu systemu SWIFT w 2022 r. w kontekście wdrożenia sankcji względem Rosji w związku z wojną na Ukrainie. Tymczasem system SWIFT istnieje już od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i jest jednym z filarów efektywnego funkcjonowania międzynarodowego rynku finansów.

Po co nam system rozliczeń SWIFT?

SWIFT to skrótowiec od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli w polskim tłumaczeniu – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle jednak tym skrótem określa się po prostu międzynarodowy system rozliczeń między bankami, bez którego dokonanie przelewów międzynarodowych byłoby z pewnością znacznie bardziej złożone niż obecnie. SWIFT to popularny, jednak nie jedyny wykorzystywany dzisiaj system tego typu. Oprócz niego np. w Polsce korzysta się też z systemów: Express Elixir, SEPA i SORBNET.Na świecie działają również różne systemy lokalne, służące wyłącznie do rozliczeń bankowych na obszarze konkretnego kraju.

Czym wobec tego wyróżnia się system rozliczeń SWIFT? Używany jest niemal we wszystkich krajach na świecie i stosują go nie tylko banki, których liczba obecnie przekracza już 10 tys., ale też domy maklerskie, giełdy i masa innych jednostek finansowych. Każdy uczestnik systemu bankowego SWIFT musi mieć swój unikatowy kod (Bank Identifier Code), złożony z 8 znaków (cyfr oraz liter). Praktykuje się także nadawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wówczas taki kod ma 11 znaków.

System rozliczeń SWIFT – poznaj kody BIC największych banków w Polsce

Nawet jeżeli zaledwie od czasu do czasu korzystasz z przelewów międzynarodowych, warto pamiętać kod BIC/SWIFT własnego banku, lub co najmniej wiedzieć gdzie błyskawicznie odszukać takie dane. Poniżej wymieniamy kody BIC kilku największych banków, prowadzących placówki w Polsce.

– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– CitiBank: CITIPLPX
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Santander Bank Polska: (niegdyś BZ WBK): WBKPPLPP
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Getin Bank: GBGCPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]