Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Tania windykacja - więcej o ofercie na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest sporo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Systematyczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności na drodze windykacji długu. Choć termin ten większości ludzi źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego rozpoczyna się względem dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. O ile ta metoda dochodzenia należności nie przyniesie efektu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje identyczną liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie przelana we wskazanym czasie bezsprzecznie się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – poprawi terminowość spłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może ustawić swoje harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do opieszałych kontrahentów, definiując m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, następnymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, że wypunktowane powyżej działania będą nieefektywne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach bywa również przyczyną ogromnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]