Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Tutaj otrzymasz odpowiedź na pytanie, jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej lub później z reguły spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada wspomnieć, że taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy budowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych stosunków partnerskich. W końcu opóźnienie we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością albo niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

W momencie, kiedy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie znajdują się w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które posiada również wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]