Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Chcesz zamówić kontenery otwarte? Wejdź na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odrzutów industrialnych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z składowaniem i przewozem śmieci. By ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na materiały sypkie lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, a także różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Odnajmują je one klientom, a po napełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania lub utylizacji.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]