cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Codziennie tłumacze realizują multum przysięgłych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że w internecie bez problemu da się znaleźć bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz koniecznością, np. jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie obliczyć koszt przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, czas wykonania, typ przekładu – to wpływa na finalną cenę usługi

Finalną cenę tłumaczenia dokumentu determinują następujące elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest generalnie o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (portugalski, francuski) czy germańskich (holenderski, angielski) będzie co do zasady tańszy niż translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia lub poruszane w tekście tematy. Przekład dysertacji medycznych, umów handlowych lub prac naukowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, by trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niedopuszczalnych pomyłek.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Przekład zwykły a poświadczony

Należy wspomnieć, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. paszport lub dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, kopii bądź oryginału, a także nadaje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów oraz świadectw, natomiast w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]