Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ znajdziesz dalsze informacje o pracy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia studiów czy też pracy w naszym kraju.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy bądź Rosji. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by wykonywać ten zawód, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]