Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Dalsze informacje o ochronie Kraków.

Form zabezpieczania mienia i osób jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można również zakupić system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom oraz zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obiekt stałym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Lokalizacja:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]